“Дух и материя във времето”

 

Изложба - живопис на Явор Витанов

 

 

В заглавието на изложбата е заложена цяла една космогония – създаване на един свят, на един Космос от неговите елементи – видимото и невидимото. В класическата литература и драматургия обикновено материалното и духовното са в конфликт, те са противопоставени едно на друго, докато тук – в картините от тази експозиция,  категориите са взаимодопълващи и изясняващи се.

 

 

Понятието “дух” в живописта на Явор Витанов се реализира в смисъла на българския дух, на българската традиция и ценности, въплътени във възрожденската  архитектура и пейзажи от българската природа.  Затова и образната система в платната на автора е изградена от фасади на стари къщи, дворове, дувари и порти, воденици, мегдани и улици, пейзажи от Балкана и българското крайбрежие. Тези образи са материализирана представа за красивото. Всеки един от тях е едновременно и конкретен и метафоричен, защото обзема българската чувствителност към света, с нейната идеи за вечното и изконното. Освен всичко изложбата е свидетелство и затова, че тази памет за сакрално българското е пренесена от поколенията във времето и е удържала българската идентичност.

 

 

Относно художествената техника Явор Витанов изгражда композиции посредством плътни, екпсресивни мазки. Наслагва обеми върху повърхността на платното, използвайки шпатула и така постига по-голяма убедителност на изображението.

 

 

Чети и: Сценични четения на Петър Колечко

 

 

“От гледна точка на езика в изобразителното изкуство, всеки професионалист знае, колко талант се изисква да премериш цвета, да положиш “мазката” на точното място, да използваш фактурата като основно изразно средство. В пъстрия колорит на картините ще срещнем емоция, вътрешен заряд... Явор е постигнал онзи език на изказа, който са ни оставили в наследство майстори като Никола Танев, Иван Христов, Борис Денев, Марио Жеков – видни български художници от миналия век…” – пише Мариета Конова, ас. преподавател, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

 

 

 

“Дух и материя във времето” 4 – 24 октомври 2012 г. Варна, ул. Дунав 5

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт