Представяне на „Родната Европа“ ot Чеслав Милош

 

Полският институт и Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ ви канят

 

 

Представяне на българското издание на книгата „Родната Европа“ на Чеслав Милош и научната монография
„Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател“ на Маргрета Григорова.

 

 

Ще бъде прожектиран документалният филм „Конрад” на реж. Бохдан Рончковски.    

 

 

"Родната Европа” на Чеслав Милош (носител на Нобеловата награда за литература, 1980) излиза за пръв път на български език. Това е ключова книга, която разказва за идентичността на човека от Източна Европа и за неговите връзки с европейската история и култура, за ролята на литературата и идеологиите. „В  основата беше желанието ми да доближа Европа до европейците” – пише в увода към книгата си Милош и ни кани да пътуваме по страниците на собствената му гореща биография. Книгата излиза със съдействието на Полския институт в София.

 

 

Научната монография на Маргрета Григорова „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател“ е първият монографичен труд в България, посветен на живота и творчеството на Джоузеф Конрад. В центъра на вниманието е необикновената преселническа и мореплавателска биография на автора, връзката между мореплаване и творчество, значението на полското родословие и памет, особения характер на рецепцията в родината му.

 

 

Джоузеф Конрад Коженьовски (1857-1924) – познат на целия четящ свят като Джоузеф Конрад.  По произход поляк, той избира да пише на английски език. Изтъкнат представител на световната литература, морален авторитет, прекрасен наблюдател. Творчеството на Дж.Конрад в значителна степен е изградено върху личния му опит, натрупан по време на дългогодишните му плавания.

 

 

Чети и: Ървин Ялом - "Проблемът [на] Спиноза"

 

 

Стойността и силата на въздействие на неговото творчество се крият в разглежданата етична проблематика, представена в категории като дълг, чест и вярност. Типичните му герои са моряци, чиято сила на волята е подлагана на тежки изпитания в крайно трудни условия: самота или заплаха от физическо унищожение. Публикувал е няколко десетки сборници с разкази и повести. Най-известните са Господарят Джим (1900), Сърцето на мрака (1902), Tайфун (1903), Ностромо (1904), Tайният агент (1912), Съдба (1914), Победа (1915), Прагът на зрелостта (The Shadow Line) (1917).

 

 

9 октомври.2012 година от 12.30 часа. Университетска библиотека на ВТУ. Вход свободен.

 

 

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт