Намеси - Аделина Попнеделева и студенти

 

Част от фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”

 

 

В края на октомври тази година студентите на Аделина Попнеделева от специалност „Текстил” на Националната художествена академия, правят серия от артистични намеси на територията на Западен парк. Със стари или специално измислени за целта произведения студентите променят обичайния парков пейзаж и провокират различни спонтанни реакции на хората наоколо.

 

 

Намесите в публична среда са популярна форма на съвременното изкуство, практикувана от множество артисти по света, която включва взаимодействие между произведение, художник, публика и конкретно място. Тя се свързва едновременно с концептуалното изкуство, с уличното изкуство и с пърформанса. А „ярн бомбинг” (“yarn bombing” – yarn – прежда, bombing – бомбардиране) представя една от разновидностите на уличното изкуство, в която плетени обекти се експонират в публична среда. Причините, хората да практикуват подобно нещо са разнообразни: противопоставяне между високото изкуство и занaятите, форма на изява или протест срещу конкретни социо-политически проблеми, реклама или вандализъм.

 

 

Ползвайки предимно отпадъчни материали, в своите намеси младите артисти практикуват всъщност и форма на рециклиране, която ни кара да се замислим за отношението ни към заобикалящата среда и към природата, която непосредствено ни заобикаля в града.
Огромни плетени змии, цветя от пластмасови бутилки, декоративно дърво сред истинските, килим на тревата, телени птици в клоните, ярки цветни контрасти в естествената среда на парка, действат едновременно като коментар на тези проблеми и като нови оригинални произведения, създадени в съавторство с природата.

 

 

Аделина Попнеделева документира намесите на студентите в серия фотографии и видео, които ще бъдат представени на изложбата.
Като част от проекта „Намеси” през месец декември предстои презентация на студентките  Габриела Миланова и Яна Калчева отново в рамките на фестивала за изкуство в публично пространство „Западен парк”.

 

 

Фестивалът „Западен парк” се организира по инициатива на фондация Credo Bonum като част от проект: „Фестивали за изкуство в публичното пространство: Sofia Contemporary и Фестивал на открито в Западен парк”.

 

 

Чети и: Симеон Халачев ни връща към морето

 

 

Фестивалът се стреми да създаде платформа, но която да се осмислят особеностите на публичното пространство през призмата на съвремието. Основна цел на събитието е да привлече нова активна публика, готова да участва, да променя и оформя жизнената си среда според своите нагласи и потребности, да заема и изразява своята критична реакция спрямо тази среда чрез всесилните средства на изкуството.

 

 

Фестивалът предстои да се случи в периода от 1 до 9 декември.  Изложбата „Намеси” е част от предварителната му програма в галерия Credo Bonum.

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт