Александър Екзарх: Една българска съдба

 

"Преди да стане наука, историята трябва да бъде мечтание" Пиер Воалри

 

 

Излязлата на 22 октомври книга е резултат от дългогодишен труд, вдъхновен от идеята да се осветлят процеси, свързани с изграждането на българската идентичност през XIX век в контекста на случващото се в Европа и света. Авторът не претендира, че дава окончателни отговори на щекотливи въпроси. Амбицията му е по-скоро да развенчае "нездравословните" митове, в това число свързаните с неговия прапрадядо, да изложи факти от малко известни на българската публика ракурси към важни исторически събития. Пиер Воалри напомня, че понастоящем най-задълбочените проучвания, свързани с родната ни история, се извършват в англосаксонските страни.

 

 

 

 

Александър Екзарх е виден български общественик и журналист, един от активните дейци в борбата за създаване на независима Българска екзархия. След Освобождението той е един от кандидатите за първи княз на България.

 

 

Пиер Воалри е негов потомък, което обяснява интереса му към българския исторически процес през XVIII-XIX век. Автор е на "Българското възраждане и Западът: Франция и българите (1762-1856)", "Между два свята: българите в Румелия XVIII-XIX век", "Идентичност и националност на българите в Османската империя. Александър Екзарх (1810-1891)", Актове от колоквиума "Александър Екзарх и българските пътища към Европа" (с Д. Парушева и Г. Вълчев) и др.

 

 

Чети и: Българска премиера на "Наследството"

 

 


Xаресайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт