Изложба на студенти от "Мохоли-Над"

 

Откриване на 8 януари в Унгарски културен иснтитут

 

 

Mome Masters обхваща студентите, завършващи катедра „Фотография” на Университета по изкуства „Мохоли-Над”. Това е организация, която представлява фотографските, медийни и художествени течения и възгледи, които считаме за релевантни, важни и актуални, както и подпомага реализирането на личните амбиции на студентите.

 

 

Първостепенната цел на обучението в магистърската програма по фотография на Mome (Университета по изкуства „Мохоли-Над”) е, отговаряйки на изискванията на епохата, да представи визуален език на фотографията не само в традиционните фотографски жанрове, а да осигури усвояването на комплексните визуални, теоретични, културноисторически и up-to-date медийни познания, запазвайки критичния поглед в областта използването на медията.

 

 

Чети и: Tеатър "София" през януари

 

 

Творците, включени в изложбата на Mome Masters: Виола Фатьол, Ана Дюркович, Река Сент-Ивани, Ева Оравец.

 

 

Водещи преподаватели: Габор Копек, Гергей Сатмари, Габор Фабрициуш, Золтан Александер, Габор Мате, Миклош Гуяш, Юдит Копер

 

 

Xаресайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт