Зигмунд Фройд - Лекции за въведение в писхоанализата

 

Това издание обхваща и непревеждан досега материал

 

 

На пазара е основополагащият труд на „бащата на психоанализата“ Зигмунд Фройд. Неговите радикални наблюдения и теоретични постановки излизат за първи път в пълно издание на български език - „Лекции за въведение в психоанализата". Представителният сборник съдържа два цикъла от популярни лекции - двайсет и осем от тях професорът изнася във Виенския университет по време на Първата световна война. По-късно Фройд обогатява теорията си, в резултат се раждат още седем лекции. Любопитното е, че това издание обхваща и непревеждан досега материал: лекциите „Преразглеждане на теорията за сънищата“ и „Сънища и окултизъм“. Предговорът е на доц. д-р Никола Атанасов.

 

 

 

 

Зигмунд Фройд (1856-1939) е бележит австрийски учен – психолог и невролог, създател на психоаналитичния метод в психотерапията. Първата му книга, „Изследвания на истерията“, излиза едва през 1895 г. в съавторство с уважавания Йозеф Бройер. Прочути са концепциите на Фройд за несъзнаваното, защитните механизми, фазите на психосексуално развитие, Едиповия комплекс и тълкуването на сънища. Изключително противоречива фигура на своето съвремие, Фройд и днес предизвиква жарки професионални дискусии и се нарежда сред най-влиятелните личности в историята на човечеството.

 

 

Чети и: Илиян Лалев - Нарисувани наблюдения

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт