Конкурс за сатирична комедия

 

По повод 150 години от рождението на Алеко Константинов

 

 

Сатиричният театър "Алеко Консантинов" обявява конкурс за сатирична комедия "Алеко Константинов".

 

 

Конкурсът е явен. За участие в него се допускат непубликувани и непоставяни нови сатирични комедии, чийто обем позволява създаване на спектакъл с нормална продължителност от поне 80 минути. Не се разглеждат драматургични миниатюри. Броят на актьорите, необходимите за поставянето на текста, не бива да надхвърля 15 души.

 

 

Наградите на конкурса са:

 

 

Награда "Алеко Константинов" за нова българска комедия, чийто паричен израз е 2500 лева и две поощрения от по 500 лева.

 

 

Сатиричният театър "Алеко Константинов" си запазва правото да постави наградените или една от наградените пиеси до две години след обявяването на наградите.

 

 

Кандидатстващите за конкурса пиеси се изпращат на адрес: София, 1000, ул. „Стефан Караджа” 26, Сатиричен театър „Алеко Константинов” (за конкурса) в три екземпляра, на всеки от които е посочен авторът, телефони и имейл за контакт.

 

 

Краен срок за получаване на пиесите е 15.11.2013 г.

 

 

Резултатите от конкурса се обявяват на 13.01.2014 г. – рожденният ден на патрона на театъра.

 

 

Чети и: Мая Кисьова - еМОрфей

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт