Университетска философска поредица "Какво значи това?"

 

От издателството на Нов български университет

 

 

С книгата на чешкия писател Карел Чапек "Критика на думите", стартира университетската философска поредица "Какво значи това?", наречена на едно от най-кратките и интригуващи съвременни въведения във философията "Какво значи всичко това?" на Томас Нейгъл. Водещи на поредицата са Лидия Денкова, Христо П. Тодоров и Веселина Василева.

 

 

 

 

Малката книжка на Чапек "Критика на думите" представя размисъл и анализ на петдесет и две думи, изпълнени от автора като "неделни проповеди" – на един дъх:

 

 

„Думата не крие значението в себе си, а е обраснала със значения като камъкът с мъх или дървото с бръшлян. – проповядва Чапек - можем да кажем, че значенията покриват думата така, както кулинарните наноси - скалата. Всяко време дава възможност на думите да обраснат с други значения. Неблагодарна работа е да се критикува кое от досегашните или от които и да било значения е имало право да се прихване и да покрие точно ей тази, а не онази дума. Щом се е прихванало някъде, значението там ще си расте; ние не можем да му попречим.“

 

 

 

 

Втората книга, която поредицата предлага е на Пол Валери – "Реч за естетиката". Тя включва есетата "Въведение в метода на Леонардо", 'Общо понятие за изкуството", "Реч за естетиката", "Разговор за поезията".

 

 

Валери започва от там, където едно понятие или теория не могат да бъдат определени и не може да им се придаде научен инструментариум, но това ни най-малко не означава, че те съществуват по-малко, защото ние ги усещаме безусловно, въпреки че често не ни стигат думите да ги изкажем. По този начин Валери представя понятието за изкуство – първоначално възникнало като начин за правене на нещо, и последователно насочило значенията си към качеството на начина на правене, към нравствеността, към насладата от направеното, към възприемането на направеното - приложението на направеното.

 

 

 

 

Третата книга – разширява диапазона, емблематично, формулирайки онова, което не може да се формулира - удоволствието от текста в "Удоволствието от текста" на Ролан Барт. В знаковата форма на фрагмента Ролан Барт представя читателя на текста, в мига, когато изпитва удоволствие – като библейско преобръщане, в което смесването на езиците вече не е наказание – а наслада от съвместното съжителство; текстът-удоволствие е щастливият Вавилон, а самата теоретична схема, по която се работи – допуска термините да се колебаят, разграничаването да не бъде източник на сигурна класификация, смисълът да бъде нетраен, отменим и обратим.

 

 

 

 

Обговаряйки и разговаряйки значенията и смислите, промъквайки ги из критиката и отвъд критиката, философската поредица на НБУ представя и четвъртата си книга - онзи едноименен текст, с чието име ползва поредицата – "Какво значи всичко това?"

 

 

С девет основни въпроса, представящи съществени и трайни предизвикателства пред философското мислене, Нейгъл прави едно необикновено въведение във философията, което не претендира за изчерпателност – обясняващо въпроси, а не излагащо теории. Подходът на автора – да се изучава философия, като се мисли непосредствено върху въпроси, както и начинът му на работа – да се види как функционират човешките понятия, са типични за аналитичната философия.

 

 

Краткостта на въведението, от своя страна, пише в предговора на книгата Христо Тодоров – не позволява въпросите да бъдат погълнати от своите често много пространни отговори. Въпросите, върху които се спира Нейгъл, са свързани със значенията на думите, с проблема „съзнание-тяло“, с правилното и неправилното, със свободната воля, със смъртта и със справедливостта, със смисъла на живота и - със самия въпрос – „Как изобщо знаем нещо?

 

 

 

 

Най-новото издание в поредицата е допълнено издание на "Фрагменти на любовния дискурс" на Ролан Барт. В книгата са публикувани неиздавани досега страници, които включват новите фигури - "Някога", "Двойственост", "Книга", "Миг", "Музика", текст върху Платоновия диалог "Пирът", който е час от втория Семинар върху Любовния дискурс, воден от Ролан Барт през академичната 1975-1976 г. в Екол пратик дез от етюд, както и една богата част, наречена "Как е създадена тази книга", кореспондираща с краткия увод под същото заглавие.

 

 

Чети и: Дакелът в съвременното българско изкуство

 

 

Книгата е част от Университетската философска поредица "Какво значи това", а изображението на корицата е на Делка Венкова, студент от БП „Пластични изкуства“. 

 

 

Xаресайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Арт