Гигантска инсталация на Васил Симитчиев

 

"Проект" ще можете да видите в Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство

 

 

„Проект“ на Васил Симитчиев е гигантска инсталация, която се разпростира на трите етажа на Софийския Арсенал - Музей за съвременно изкуство и околните пространства и включва обекти, видео и пърформанс. Тя е специално подготвена за мястото и ситуацията. Повечето от работите са нови и заедно с някои по-стари знакови произведения на художника се превръщат в част от едно цяло.

 

 

Васил Симитчиев е един от най-интересните и последователни съвременни художници. В творческото си развитие той преминава от класическата скулптура до класическия концептуализъм. Започнал кариерата си в България в условията на социализма, Симитчиев развива търсенията си в Швеция, като използва различни изразни средства (вода, стъкло, бетон, звук, светлина) и често работи в градска среда (обекти, инсталации, пърформанси, видео). Независимо дали създава отделни обекти или големи инсталации и пърформанси, изискващи участието на много хора, той остава верен на водещата роля на идеята и нейната най-точна визуализация с минимални средства.

 

 

Много често Васил Симитчиев получава вдъхновение от конкретна среда или контекст. Такъв е случаят и с „Проект“. Архитектурните дадености на сградата, паркът около нея, както и дебатът за българския музей за съвременно изкуство са отправна точка в търсенията му. Визуалната рефлексия на всичко това е основна нишка в работите му. Отделните обекти и акции, които на пръв поглед не са свързани помежду си, засилват въздействието си в логиката на цялото. Названието на изложбата подсказва, че както всеки проект и този е отворен, динамичен и следва продължение.

 

 

 

 

 

Още Арт