Подхождаме ли си в любовта според имената (II част)

 

Колко сполучлива връзка ви очаква

 

 

Вече писахме за имената на господата и тяхната съвместимост. Тук е ред на дамите. Вижте кой е най-подходящият партньор за вас.

 

 

- Албeна

 

Хармонични отношения с Владимир, Иван, Илия, Крил, Никола, Симеон

 

Няма перспектива с Димитър, Захари, Мариян, Росен и Филип

 

 

- Анастасия

 

Разбира се с Борис, Владимир, Виктор, Константин, Денис, Орлин, Павел, Симеон.

 

Сложни отношения с Николай, Станислав и Филип

 

 

- Ангелина

 

с Борис, Виктор, Владимир, Ивелин, Петър Слави

 

Трудно ще бъде с Генади, Станислав, Стефан

 

 

- Анжела

 

Ще е щастлива с Владимир, Виктор, Валентин, Иван, Петър

 

Не препоръчваме брак с Димитър, Владислав и Янко

 

 

- Ана

 

с Ангел, Борис, Евгени, Захари, Константин, Станимир

 

Няма да е щастлива с Александър, Георги, Сергей, Людмил, Станислав.

 

 

- Антония

 

Разбира се с Величко, Сергей, Симеон, Юлиян

 

Проблеми с Иван, Константин, Николай

 

 

- Валентина

 

Хармония с Александър, Валентин, Галин, Иван, Симеон

 

Без перспектива са отношенията с Борис, Георги, Николай, Станислав, Юлиян

 

 

- Валерия

 

Ще се разбира с Антон, Борис, Илия и Николай

 

Няма да е щастлива в Венелин, Кирил, Петър и Владислав

 

 

- Вяра

 

Добра връзка с Александър, Евгени, Захари, Михаил, Павел и Янко

 

Най-добре да не се занимава с Анатоли, Владислав, Орлин и Филип.

 

 

- Вероника

 

с Александър, Борис, Владимир, Игор, Петър и Станислав

 

Няма да се разбира с Виктор, Владислав, Константин, Николай, Симеон

 

 

- Виктория

 

Хармония с Владимир, Михаил, Сергей, Самуил

 

Много ще е сложно с Александър, Васил, Димитър, Гриша, Юлиян

 

 

- Галина

 

Добри отношения с Валери, Виктор, Георги и Станислав

 

Не се разбира с Емил, Кирил, Николай и Росен

 

 

- Дарина

 

Много добра връзка с Александър, Антон, Иван, Евгени и Сергей

 

Най-добре да бяга от Алексей, Симеон и Филип.

 

 

 

 

- Диана

 

с Борис, Андрей, Михаил, Петър, Роман, Станислав.

 

Няма да се получат нещата с Владислав, Даниел, Константин и Орлин

 

 

- Екатерина

 

Хармония с Антон, Денис, Петър и Симеон

 

Няма да е щастлива с Виктор, Кирил, Николай, Филип и Янко

 


- Елена

 

Ще е щастлива с Андрей, Димитър, Захари, Станислав

 

Да не търси връзка с Анатоли, Васил, Иван и Стефан

 

 

- Елеонора

 

Може да е спокойна с Антон, Михаил, Петър и Симеон

 

Няма да се получи с Анатоли, Владимир и Николай

 

 

- Елисавета

 

Разбира се с Александър, Иван, Михаил и Николай

 

Няма перспектива с Валентин, Николай, Орлин и Станислав

 

 

- Жана

 

с Ангел, Васил, Димитър, Марин.

 

Няма да се получи с Атанас, Борис и Симеон

 

 

- Зоя

 

Хармония с Александър, Борис, Валери, Виктор, Иван и Симеoн

 

Ще е страшно с Евгени, Илия и Кирил

 

 

- Ина

 

Ще е щастлива с Александър, Константин и Петър

 

Няма перспектива с Васил, Иван и Николай

 

 

- Ирина

 

Възможен е брак с Андрей, Иван

 

Неприятни отношения с Валери, Димитър и Константин

 

 

-  Кремена

 

Хармония с Борис, Виктор, Mихаил, Симеон и Стефан

 

Не се препоръчва връзка с Анатоли, Валери, Денис и Станислав

 

 

- Лидия

 

Хармония с Александър, Михаил и Сергей

 

Не са подходящи Васил, Иван и Кирил

 

 

- Любов

 

Добър брак или връзка с Александър, Виктор, Генади, Константин

 

Няма да е щастлива с Борис, Игнат и Станислав

 

 

- Людмила

 

Ще е щастлива с Александър, Димитър, Евгени, Кирил и Илия

 

Трябва да внимава да не хлътне по Едуард, Николай и Стефан

 

 

 

 

- Мая

 

Ще е щастлива с Виктор, Денис, Павел и Стефан

 

Не е добре да се обвързва с Владислав, Ивелин и Николай

 

 

- Мария

 

Хармония с Александър, Виктор, Валентин, Евгени и Иван

 

Проблеми с Борис, Едуард и Кирил

 

 

- Марина

 

Ще се разбира с Антон, Валентин, Владимир, Денис и Сергей

 

Няма да е щастлива с Борис, Георги, Николай и Станислав

 

 

- Надежда

 

Ще е щастлива с Александър, Васил, Константин и Юлиян

 

По-добре да бяга далече от Анатоли, Владимир и Иван.

 

 

- Наталия

 

За нея са Александър, Андрей, Борис и Владимир

 

Няма да се получи с Владислав, Григор, Захари, Николай, Стефан

 

 

- Нина

 

Ще е щастлива с Валентин, Виктор, Георги, Михаил и Симеон

 

Проблеми ще има с Антон, Димитър и Иван.

 

 

- Полина

 

Подходящи са Александър, Витали, Денис, Константин

 

Не е подходящ за връзка Анатоли, Станислав и Филип

 

 

- Росица

 

Хармония с Владимир, Евгени, Михаил, Сергей и Юлиян

 

Неподходящ е Стефан

 

 

- Светлана

 

Ще е щастлив с Борис,  Владимир, Едуард и Орлин

 

Сложни ще са отношенията с Александър, Димитър, Михаил и Станислав.

 

 

- Татяна

 

Хармония с Валери, Иван и Сергей

 

Не се подходящи за брак Кирил, Станислав и Филип

 

 

- Юлия

 

Хармония с Васил, Владислав, Евгени и Кирил

 

Под въпрос е връзка с Антатоли, Андрей, Николай и Филип.

 

 

Чети и: Подхождаме ли си в любовта според имената (I част)

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още G-Точка