"Южна, Източна и Югоизточна Азия" – нова програма за бакалаври

 

Специалността ще се преподава във Факултета по Класически и Нови филологии на СУ

 

 

Най – новата програмата на СУ „Св. Климент Охридски” - „Южна, Източна и Югоизточна Азия“ има за цел да запознае студентите с езиците, културите, икономическите и политическите системи в един от най-бързо развиващите се региони в света. Тя е предназначена за млади хора, които свързват професионалната си реализация в най-широк смисъл с този регион на света. Обучението е в рамките на четири години или 8 семестъра, като ще се кандидатства с английски език. В балообразуването участва оценката от дипломата за средно образование по чужд език (държавен зрелостен изпит или от задължителната подготовка).

 

 

Курсът на обучение започва с общи дисциплини, които ще запознаят студентите с икономическата, политическата и културната история на целия регион, като същевременно ще усвоят базови познания за основни понятия и постулати в икономическия и политологическия анализ, както и историята на международните отношения.

 

 

 

 

В началото на втория семестър те ще имат възможността да избират своя първи модул, а именно между Индия, Япония, Китай или Корея. Ще започнат интензивно да усвояват съотвения език и да натрупат специфична информация за страната, за нейната култура, икономика, нова история и обществени процеси.

 

 

През петия семестър  студентите ще могат да изберат втори модул, който трябва да бъде различен от първия: Индия, Япония, Китай, Корея или Югоизточна Азия, като натовареността, както по отношение на езиковото обучение, така и на теоретичните дисциплини, ще бъде равномерно разпределена.

 

 

 

 

През седмия семестър е включен задължителен стаж в медиите, в държавни институции и неправителствени организации и частни компании, чиято дейност е свързана с този регион на света. Стажът, има за цел да подготви реализацията на студентите на пазара на труда. Обучението завършва с подготовката и защитата на дипломна работа по един от двата избрани модула, а професионалната квалификация на завършилите бакалавърската програма ще бъде „Бакалавър по изтокознание – Южна, Източна и Югоизточна Азия”.

 

 

Същевременно завършилите бакалаври ще могат да специализират и задълбочат познанията си в магистърските програми на съответните специалности на Центъра за Източни Езици и Култури, или да продължат образованието си в сферите на международните отношения, икономиката или политологията.

 

 

Чети и: Доматен сок след тренировка

 

 

Харесайте или споделете новината ако Ви е допаднала:

Още Lifestyle